Duvar Yapımı Tarihçesi

Dünya üzerindeki geniş kara alanları, deniz alanları insanlar tarafından sahiplenilerek kullanımlarına tabı olmuştur. yüzyıllar boyunca insanlarda, kendi bölgelerini belirlemek ve buna sahiplenmek için, bu arazilerin veya alanların etrafını, kenarını çevirme ihtiyacı, gereği duymuşlardır. Bu alan belirleme, sahiplenme iç güdüsü ve isteği, yeryüzünde insan nüfusunun artması, büyümesi ile daha da arttı. Zamanla bu artan ihtiyacı eskiden, bahçe duvar ustası, çevre duvar ustası, istinat duvar ustası gibi isimler verilen, işin erbabı kişiler taşla yapmışlar. Eskiden bu tip işleri yaptıran arazi, mülk sahipleri zengin ve varlıklı kimselerdi. Yani şöyle bi düşünüldüğünde, eskiden bu malzemeleri toplamak, taşımak için gereken bu günkü teknoloji o zaman yoktu.

Dolayısı ile bu yapım, uygulama işleri maliyetli ve de zaman isteyen işlerdi. Eskiden zengin, varlıklı kimseler bahçe duvarını yaptırırken malzemenin en iyisi ve gösterişlisini, bu uygulamayı yapan duvar ustasının da tanınan en tecrübeli ve profesyonelini çağırıp yatırırlarmış. Öyle ki yapılan bu işler görüntü ve işçiliğine göre bir zenginlik göstergesi olmuştur. Bu işleri yapan duvar ustası, bahçe duvarı, çevre duvarı ustası adı ile anılan, bu işlerin erbabı kabul edilen kişilerde becerilerine göre bu iş kolunda kariyer sahibi olmuşlardır. Bu işler zamanla çeşitlenerek, evrilerek günümüze kadar gelmiştir.

Duvar Yapımı Günümüzde

Zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birleştirici ve tutucu bir kimyasal olan çimentonun icadı, bulunması ile yapı yapı alanında olduğu kadar, bahçe duvarı yapımında da yeni bir uygulama tekniği kazandırmıştır. yani artık bahçe duvarı yapımı farklı bir malzeme ile inşa edilecektir. Bu yeni uygulama kum ve çimento karıştırılarak, hazırlanan kalıbın içine dökülüp kalıbın şeklini almasıyla, sonrasında da bu kalıp sökülerek ortaya çıkan bu yeni imalatın adına beton duvar denilecektir. Sonrasın da bu imalatlar; beton bahçe duvarı, çevre duvarı, istinat duvarı, bahçe duvarı, desenli beton bahçe duvarı, çevre beton duvarı, beton çevre duvarı… gibi isimlerle inşaat hizmet sektöründe yerini alacaktır.

Artık yapı sektöründe gelişen yapı teknikleri ve yeni yapı elamanlarının girmesiyle, uygulama sistemleri yapısal ve görsel olarak çeşitlenecektir. Dolaylı olarak da beton duvar imalatı da çeşitli şekil ve ölçülere sahip olacaktır.
Günümüzde, dayanıklılık ve sağlamlık açısından; beton duvar, beton istinat duvarı, beton bahçe duvarı, beton çevre duvarı tercih edilmektedir.
Artık bu; Bahçe duvarı, İstinat duvarı, Çevre duvarı, Desenli bahçe duvarı, Beton duvar gibi betonarme uygulamaları kalıpla yapılmaktadır. Yani çimento ve kumun karışımından beton elde edilmesi, bu betonunda istenilen ölçülerde hazırlanan ahşap kalıp, çelik kalıp, brüt kalıp gibi isimlendirilen kalıpların içine dökülmesi, sonrasında betonun prizini almasıyla, betonu çevreleyen kalıbın sökülerek; Beton duvar, Bahçe duvarı, İstinat duvarı, Çevre duvarı, Beton bahçe duvarı gibi isimlendirdiğimiz betonarme yapıların imalatları oluşturulmaktadır. Bu betonarme duvarlar yapılırken işi yaptıran müşteri isteğine göre desenli veya düz olarak da beton duvar olarak da yapılmaktadır.
Bu tarz imalatları yapan kişiler; beton duvar ustası, bahçe duvar ustası, istinat duvar ustası, çevre duvar ustası, çelik kalıp ustası, beton kalıp ustası, kalıp ustası, duvar ustası gibi isimlerle bilinir. Bu yapıların kaliteli ve sağlam olması, ustanın işin tekniğini bilip ona göre imalatını yapmasıyla alakalıdır. Beton duvar ustası veya bahçe duvar ustası denilen kişi bu yaptığı işte hata yapmamalıdır. Eğer kim hata yaparsa, yapılan betonarme imalatta hatalı olacaktır. Bir daha geriye dönüşü yoktur.

Duvar yapımı inşaat sektörünün farklı bir alanı olarak bu işle ilgili çalışma yapan ustanın duvar yapımının teknik detaylarını bilmesi gerekir. Yani gönye, şakül, terazi gibi  bu uygulamalarda kullanılan alet ve ölçü birimlerini iyi kullanmalıdır. Bu konulara hakim duvar yapım ustasının yapacağı işte düzgün ve kaliteli olur. Sonrasında da yapılan imalat da sağlam ve kaliteli olur.

        Bahçe beton duvar adı itibariyle yapı inşaat yapı tekniğinin farklı bir alanı olarak ayrılmaktadır. yapıları çevreleyen veya boş alanları çevreleyen yapılardır. yapıları çevrelemesindeki amaç dışarıdan gelebilecek tehlikeli ve zararlı etkilerden yapıyı korumak için yapılır. bir diğer şekliyle boş alanları çevrelemesiyle de o alanların içlerine dışarıdan gelebilecek taciz ve işgali önlemek için inşa edilir. tabi ki bu tip yapıları yaparken yapı tekniklerine bağlı kalınarak imal edilmesi gerekmektedir.

          Bahçe duvar imalatı titizlikle yapılması gereken bir betonarme uygulamasıdır. Bu uygulama ile ilgili yapılan çalışma, uygulamayı yapan kişi veya kişilerce bilinçli ve de profesyonel olarak ele alınmalıdır. Yani yapılacak çalışmalar, zeminin yumuşak veya sert oluşuna göre malzeme seçimi beton ölçüleri buna göre yapılmalıdır.
Eğimli arazi şekillerinde, yapılacak imalat genelde kademe şeklinde yapılarak ortaya çıkar. Bu tip uygulama şekli titizlikle yapılmalıdır. Aksi halde yapılan çalışmalar düzgün ve de görsel olarak hiçte hoş durmayan yapılar ortaya çıkar. Çevrelediği yapıyı da görsel olarak tamamlamaz hoş bir görüntü ortaya koymaz. Günümüzde yapılan bu tip çalışmalar çoğunlukta olup görsel ve yapısal çarpıklık olarak ortaya çıkar. Oysaki güzel ve hoş duran beton duvar imalatları çevrelediği alanı veya çevrelediği yapıyı güzel ve de şık gösterir. Ne yazık ki bu işleri veren işin sahipleri, öncelikli olarak maliyetlerinden dolayı işe kim ucuz fiyat verirse ona ihale ederek, ortaya çarpık ve düzenli olmayan, sonucun da görsel ve yapısal olarak kendilerinin de beğenmediği çalışmalar ortaya çıkmıştır. Öncelikle bu tip işleri yapan kimselerin, referans olarak kendini kanıtlamış usta veya firmalarla görüşülüp, onların yaptığı işlerden referans alınarak ihale edilmelidir. Yani güvenilir kişi veya kişilere yaptırılmalıdır. Ne yazık ki günümüz şartlarında bu özelliklere sahip olmayan bir çok kişi bir çok hatalı ve çarpık yapılar ortaya koymuştur.

    Uygulama Şartları;

                 İyi ve profesyonel bir bahçe duvar ustası, bu tip kalıplarla uygulama yapacağı zaman arazinin eğimine ve oturumuna göre bahçe duvarı imalatları yapmalıdır. Yapacağı proje ve çalışmalarında, konuyu çok iyi gözden geçirip ölçümlerini ve hesaplamalarını yapı tekniğiyle birleştirerek başlamalı ve bu doğrultuda devam etmelidir. Yapılacak hatalar betonarme yapıların düzensiz ve dengesiz yerleşimine sebep olur. Bahçe duvar ustası teknik olarak yetkin, bilgili ve tecrübeli olmalıdır. Sonuçta yapılacak olan beton imalatı, o işi yapan bahçe duvar ustasının sorumluluğundadır. Bu işte yapılan hataların geri dönüşü ve düzeltilmesi veya telafisi mümkün değildir. Düzeltilmeye kalkışıldığında çok daha büyük maliyetlere sebep olur. Harcanan para ve malzeme boşa gider. Günümüzde, bahsettiğimiz bu tip gelişi güzel yapılan bahçe duvarı uygulamaları çoğunlukta olup çevresel olarak çarpık düzensiz bir görüntü oluşturmaktadır. Bu durum ise, bahçe duvarı imalatını yapan ustanın bilgili, tecrübeli ve profesyonel olmasının önemini ortaya koymuştur. İyi bir bahçe duvarı ustasının önemli göstergelerinden biride daha önce yapmış olduğu işlerdir. Bu, önemli referans göstergelerinden biridir. Sonuçta iş için davet edilen bu işle ilgili kişi ve ya firmalar geldiğinde, yapacakları keşif ve performansları bu işlerdeki tecrübelerini ortaya koyar.

 

Call Now ButtonHemen Ara